Opvang hemelwater

In Nederland valt er genoeg regen om een groot deel van je waterverbruik te vervangen door regenwater, maar wat is er nu mogelijk?water

Veel is er mogelijk, maar niet elke investering verdient zich zelf terug. Hemelwatersystemen doen er lang over zich terug te betalen vanwege de lage drinkwaterprijs in Nederland. Voor het financiële gewin kunt u beter wat anders doen dan een hemelwatersysteem aanleggen.

Maar het prettige gevoel het toilet niet met drinkwater door te spoelen heeft u echter al vanaf dag één en de tuin sproeien met regenwater geeft een goed gevoel en de planten varen er wel bij.

Met het benutten van hemelwater komen we weer een stapje dichter bij een maatschappij die in balans is met de natuur.

We krijgen de mogelijkheid een grote tank van 6800 liter in de grond te plaatsen, waar we veel hemelwater in kunnen opvangen. In het huis wordt een gescheiden systeem van wateraanvoer aangelegd om de toiletten door te spoelen. We kunnen ook de tuin besproeien uit deze tank, zodat we in de zomer geen water onttrekken aan het grondwater of waterleiding.

Eigenlijk is deze investering gemaakt om in de toekomst mogelijk ook regenwater te gaan gebruiken voor wassen en douchen en, heel ambitieus, voor drinkwater. Hoe we het een en ander gaan organiseren is nog niet duidelijk en is nu nog niet nodig en ook nog niet betaalbaar.