Straling

Binnen ons gezin hebben een aantal personen meer of minder last van straling. Wij wisten dat er aan de Hoenderweg veel straling is door UMTS en GSM masten, maar ook door de hoogspanningsmasten op 500 meter en een elektriciteit huisje in de buurt van de kavel. Dit was voor ons aanleiding om te laten onderzoeken of we hier maatregelen tegen konden treffen.

Op onze kavel is er ook straling vanuit de grond en uit de lucht.

IMG_2640

Ing. Marian Blokker van Nidis bezig met een stralingsmeting

Dit waren we te weten gekomen door een vooronderzoek van Henri Berends van Magistraal

Hij attendeerde ons op Nidis uit Balkbrug die voor ons een wetenschappelijk onderzoek zou kunnen doen naar de straling van de UMTS en GSM masten en ook de hoogspanningsmasten en het stroomhuisje aan de weg.

Op 24 juni 2013 hebben we Nidis gevraagd om een stralingsonderzoek te doen. Ing. Marian Blokker heeft de gehele kavel opgemeten.

Naast een gezellig samen zijn van Michel Koenjer van Archetex , Henri Berends van Magistraal en Nidis werd er ook serieus gewerkt.

Een week later kregen we het stralingsrapport met goede adviezen.

Hieronder een samenvatting:

Straling van buiten de woning

Op de bouwlocatie van de fam. Van Zijl aan de Hoenderweg 16 in Lemelerveld is gemeten naar laagfrequente magnetische wisselvelden en naar hoogfrequente elektromagnetische straling.

 1. Laagfrequente magnetische wisselvelden

Vanwege de plaats van een transformatorgebouwtje aan het begin van de kavel is bekeken in hoeverre deze straling invloed heeft op de bouwlocatie van de woning. Uit de metingen is gebleken dat de magnetische wisselvelden dermate laag zijn en alleen binnen een straal van 1 meter rondom het transformatorgebouwtje iets verhoogd zijn. De elektriciteitskabel voor de huizen in buurt, ligt langs de weg en veroorzaakt geen hogere magnetische wisselvelden. Er zijn geen aanwijzingen dat er een probleem zal ontstaan naar aanleiding van dit transformatorgebouw of de leiding langs de weg. Dus afscherming van deze straling is niet aan de orde.

 2. Hoogfrequente elektromagnetische straling.

Ten noorden van de woning loopt op ca. 500 meter afstand een hoogspanningslijn waarop de dichtstbijzijnde mast enkele zenders van GSM zijn geplaatst. Ten zuiden van de woning op ca. 1 kilometer afstand staat aan de Handelsweg een mast met UMTS en GSM zenders. De hoeveelheid straling in een omgeving is afhankelijk van de hoeveelheid aan zendactiviteit die er in de omgeving gepleegd wordt. Dit zal ´s nachts en ´s morgens minder zijn dan in de loop van de middag en in de avond. De meetwaardes geven dus een indicatie van de hoeveelheid aanwezige straling. Op het bouwterrein zijn verschillende metingen gedaan en daaruit blijkt dat er redelijk wat straling van deze zenders afkomstig is. Deze straling kan binnen de woning tot problemen leiden.

Om tot aanvaardbare lage stralingswaardes binnen de woning te komen, zal er aandacht aan afscherming van deze straling besteed worden. Massief bouwen zorgt voor een betere afscherming tegen straling dan houtbouw. Aangezien het dak van houtbouw is en er een deel van de gevels van houtbouw zijn, zal er stralingsafscherming geplaatst moeten worden.

Ook de zonnepanelen hebben een laagfrequente straling, die compensatie vraagt.

We hebben gekozen om in het dak Biologa Diamant folie te gebruiken. Deze folie beschermt ons tegen de hoog- en lage frequente straling in onze omgeving. In de muren gebruiken we isolatie met een metaal laag en ook in de ramen en kozijnen zit tegenwoordig metaal, welke straling tegenhoud.

Na het plaatsen van de beschermende maatregelen komt NIDIS een eind-meting uitvoeren om te kijken of de interventies de juiste bescherming bieden.