EPC

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6 De verwachting is dat vanaf 2015 de norm gesteld wordt op 0,4. De energieprestatie van een woning gaat alleen over het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting.(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Energieprestatieco%C3%ABffici%C3%ABnt, 5-10-2013)

EPCDe gemeente Dalfsen geeft subsidie voor elke 0,1 die onder de norm van 0,6 EPC wordt gehaald. Deze subsidie is een welkome tegemoetkoming in de toch grote startinvesteringen, die gemaakt worden om energiezuinig te gaan bouwen. De investering wordt in de loop van de jaren wel zichtbaar in de verlaging van onze vaste lasten in de maand, maar er moet natuurlijk wel een mogelijkheid zijn om de investering in energiezuinigheid te betalen.

Op dit moment is niet te zeggen wanneer de investeringen terugverdiend zijn, wel weten we dat dit steeds vlotter gaat in de huidige markt en we langer gebruik kunnen maken van de investeringen die we hebben gedaan omdat de levensduur steeds langer is.

Archetex heeft voor ons de EPC berekening uitgevoerd en ingeleverd bij de gemeente. We weten inmiddels dat we voldoen aan de norm om een 0,0 EPC huis te kunnen bouwen. Dit houdt in dat wat wij verbruiken aan energie ook door ons zelf geproduceerd word. Dit wil niet zeggen dat we zelf bijvoorbeeld gas produceren, maar dat we dit compenseren op een andere manier.

Welke maatregelen we getroffen hebben is te vinden in de verschillende pagina’s over energie besparen en maken.