Category Archives: Home

Hieronder kun je uitleg vinden over de totstandkoming van ons duurzaam huis.
Wat ging er aan vooraf, welke ervaringen hebben we opgedaan en hoe zijn we tot het bouwen van dit huis gekomen.
We willen die ervaringen graag met u delen.

Duurzaamheidsmagazine Dalfsen

magazine duurzaamDeze week valt bij iedereen in de Gemeente Dalfsen het duurzaamheidsmagazine in de bus. Ook wij komen hierin aan het woord over ons nieuwe huis.

Komende week hopen we duidelijk te hebben welke aannemer de bouw overneemt.

De aanbestedingen afgerond

We zijn er uit…

Voor ons gaan bouwen:

– Bouwbedrijf te Kiefte uit Lemelerveld als hoofdaannemer, lokaal dus weinig vervoerskosten. (duurzaam)

– De installatie van elektriciteit en loodgieters werk wordt gedaan door Magistraal, lokaal eenmansbedrijf.

– Aarnink uit Deventer gaat de kunststofkozijnen leveren.

Wij zijn blij dat deze bedrijven ons droomhuis gaan bouwen.

De gemeente is aanzet

kernpunten gemeente Dalfsen

De Hoenderweg 16, de noordrand van ‘De Nieuwe Landen’ in Lemelerveld, was nog niet geschikt om te bouwen. Het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan moesten worden voorbereid en in de gemeenteraad worden goedgekeurd. Deze hele periode gaf ons de tijd om ons te verdiepen in het bouwen van een huis. We waren nog steeds in de mogelijkheid om er van af te zien, maar we werden steeds enthousiaster om ons huis te gaan bouwen aan de Hoenderweg.

Op 5 september was de bestemmingsplanwijziging definitief en konden wij verder met de aanvraag van de bouwvergunning. Archetex is ons tot grote steun geweest bij de aanvragen.

 

Erfinrichtingsschets

Het ontwerp moest ook voldoen aan de eisen van de gemeente voor het bouwen in het buitengebied en aan het beeldkwaliteitsplan. Ook de welstandscommissie ‘het Overstigt’ keek naar het ontwerp en we moesten een erfinrichtingsplan indienen voor de inrichting van de kavel. Nadat alles was goedgekeurd kregen we op 1 oktober 2013 de vergunning en moeten we nog even wachten op mogelijke bezwaren tegen de bouw van ons huis.

 

Welkom

schets CynthiaWelkom op onze website over duurzaam bouwen. Wij zijn de familie van Zijl. In 2012 hebben we besloten een huis te bouwen in Lemelerveld, Overijssel. Bij de oriëntatie voor de bouw hebben we gekozen om een duurzaam en energiezuinig huis te gaan bouwen.

De ervaringen die wij hebben opgedaan willen we graag met u delen.